PRINTMEM Rotary Envelope Making Machine

MEM Rotary Envelope Making Machine

Equipped with Miyakoshifs innovative variable-format technology, MEM offers the most economical solution for short-runs of printed envelopes.

Applications

EEnvelopes

Advantages

  • Highly versatile to handle a variety of envelope types and sizes.
  • Variable-format cassette system offers short changeover and easy maintenance.

Main Features

  • Single-pass system to convert a pre-printed roll into finished envelopes.
  • Totally in-line processes of die-cutting, laminating, glueing and forming.
  • Additional micro-perforation and pattern die-cutting by the use of flexible dies are available to add further value to envelopes.

Main specifications

Max. web width 500mm
Paper grammage 70 ~ 120g/m2
Max. speed 110m/min
Max. roll diameter 1,200mm
Envelope size Orient type: (W)120mm ~ 320mm@ (L)90 ~ 235mm
Western type: (W)90mm ~ 240mm@ (L)150 ~ 374mm

Machine composition figure


Inquiry Form yInquiryzFor inquiry about Miyakoshi products, Please contact International sales department TELF+81-47-493-3114 FAXF+81-47-493-3072 Telephone is acceptable 9:00 - 18:00 (Japan Time)

PAGE TOP